תנאי שימוש זה ("הסכם זה") הוא הסכם מחייב מבחינה משפטית שנערך על ידי ובין לבין Karman Healthcare, Inc. ושותפיה, מוצרי גומי קוי, בע"מ. ו - קארמה (באופן קולקטיבי "כרמן") ואתה, באופן אישי ובמידת העניין, בשם הישות שעבורה אתה באמצעות כל אחד מהאתרים או השירותים (ביחד, "אתה" או "שלך") עבורנו כסאות גלגלים. הסכם זה מסדיר את הגישה שלך לאתר האינטרנט של כרמן והשימוש בו www.KarmanHealthcare.com וכל אתר אחר בבעלות או המופעל על ידי קרמן ("האתרים") וכל השירותים הניתנים על ידי קרמן באמצעות אתרים כאלה ("שירותים"), אנא אנא קראו אותם בעיון. תאריך תוקפו של הסכם זה הוא 9 במרץ 2020.

על ידי גישה או משתמש כל אחד מהאתרים או כל חלק מהשירותים, אתה מסכים כי קראת, הבנת והסכמת להיות כרוך בהסכם זה, המכיל הסכם בוררות וויתור על זכויות פעולה. אם אינך מסכים להיות כל כך מחובר, אל תיכנס לאתר כלשהו או תשתמש בשירות כלשהו.

הסכם זה משלים, אך אינו מחליף, כל תנאי ששלט על השימוש שלך בכל אחד מהאתרים או בשירותים כלשהם החל מתאריך התוקף; אולם, בתנאי שאם יש התנגשות בין הסכם זה לבין תנאים כאלה, הסכם זה ישלוט.

שירותים מסוימים כפופים לתנאים נוספים, המוצגים בפניך בעת שימוש או יצירת חשבון לשימוש בשירותים אלה. אם יש התנגשות בין תנאים אלה לבין התנאים הנוספים עבור שירות מסוים, התנאים הנוספים ישלטו על אותו שירות. אין להשתמש בשירותים כלשהם בכפוף לתנאים נוספים אלא אם אתה מסכים לתנאי הסכם זה ולתנאים הנוספים.

שימוש האתרים והשירותים.

הענקת זכויות. בכפוף לעמידה שלך בתנאים ובהגבלות של הסכם זה, כרמן מעניקה לך זכות מוגבלת ולא בלעדית לשימוש באתרים ובשירותים, וכל תוכן וחומרים שיעמדו לרשותך בקשר לשימושך באתרים או שירותים, למטרות מידע בלבד, בכפוף למגבלות נוספות הקיימות בהסכם זה, לכל תנאי נוסף החלים על שירות מסוים, או כל הוראות שימוש שכרמן עשויה לספק מעת לעת.

חשבונות וגישה. כדי להשתמש בשירותים מסוימים, עליך ליצור חשבון נגיש באמצעות שם משתמש וסיסמא. אתה האחראי הבלעדי לשמור על סודיות הסיסמה שלך ועל כל שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלך, כולל, ללא הגבלה, כל שימוש של צד שלישי בלתי מורשה. עובדי Karman לעולם לא יבקשו את הסיסמה שלך. אם תתבקש להזין את הסיסמה שלך, או אם אתה סבור שמישהו קיבל את הסיסמה שלך, אנא צור קשר עם כרמן. אתה אחראי לכל גישה לאינטרנט, חומרה או תוכנה הדרושים או מתאימים על מנת להקל על השימוש שלך או גישה לאתרים או לשירותים.

סיום. תוכל להפסיק את הגישה או באמצעות האתרים או השירותים בכל עת. כרמן רשאית לסיים את הגישה שלך לאתרים או לשירותים במלואם או בחלקם אם היא סבורה באופן סביר שהפרת את אחד מהתנאים וההגבלות של הסכם זה. לאחר סיום, לא תהיה לך גישה לאתרים או להשתמש בשירותים. אם הגישה שלך לאתרים או לשירותים תסתיים, Karman רשאית להפעיל כל אמצעים שהיא מוצאת לנחוץ כדי למנוע גישה בלתי מורשית לאתרים או לשירותים, כולל, אך לא רק, חסמים טכנולוגיים, מיפוי IP וקשר ישיר עם האינטרנט שלך. ספק שירות. הסכם זה ישרוד ללא הגבלת זמן, אלא אם כן ועד אשר כרמן תבחר לסיים אותו, ללא קשר אם כל חשבון שאתה פותח יופסק על ידך או על ידי כרמן ובין אם תמשיך להשתמש או תמשיך להיות בעל הזכות להשתמש באתרים או בשירותים.

זכויות קניין רוחני. שימוש האתרים או השירותים אינם נותנים לך בעלות או זכויות כלשהן על חומרים או תוכן שעשויים להימסר לך בקשר לשימוש שלך באתרים או בשירותים, שכולם בבעלות כרמן, נותני הרישיון שלה או אחרים ישויות ומוגנות על ידי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. אסור לך להשתמש, להציג, לבצע, להעתיק, לשכפל, לייצג, להתאים, ליצור יצירות נגזרות מ, להפיץ, להעביר, לתת רישיון משנה או להפיץ או להפיץ בדרך אחרת או להעמיד לרשותך חומרים או תוכן שעומדים לרשותך בקשר לשימושך. של האתרים או השירותים, ללא אישור מפורש מהבעלים, למעט כמפורט במפורש בהסכם זה או בתנאים נוספים החלים על שירות מסוים. שימוש האתרים או השירותים אינם נותנים לך כל זכויות לשימוש בסימני מסחר, סימני שירות, שמלת מסחר, שמות מסחריים וכדומה, המשמשים בקשר לאתרים או לשירותים, ללא אישור מפורש מהבעלים בנושא כיסא גלגלים מוצרים.

המשוב שלך. אם תגיש רעיונות, הצעות או כל דבר אחר אודות האתרים או השירותים (כגון דרכים לשיפור כל אחד מהשירותים) לכרמן, אתה מסכים כי כרמן תוכל להשתמש במשוב זה מכל סיבה שהיא, ללא תשלום או פיצוי אחר לך, לנצח ולתמיד בכל העולם. אל תשלח משוב לכרמן בו אינך מעוניין להעניק זכויות כאלה.

אתרים ותוכן של צד שלישי. Karman עשויה לספק גישה לאתרים, חומרים או מידע של צד שלישי של צד שלישי. השימוש שלך באתרים, חומרים או מידע אחר של צד שלישי כאמור יהיה כפוף לאותם תנאים שאליהם אתה והצד השלישי מסכימים. כרמן רשאית להשתמש בחומרים של צד שלישי או במידע של צד שלישי אחר במתן השירותים לך. אתה מסכים כי כרמן אינה אחראית לכל חומרי צד שלישי או למידע אחר, בין אם חומרים אלה ניגשים ישירות על ידך או על ידי שימוש בכרמן במתן השירותים, לרבות אם המידע מדויק ובין אם המידע מתאים לשימושך או לשימושך. בקשר עם השירותים. אתה מסכים כי כרמן אינה אחראית לשאלה אם המידע של צד שלישי שאליו אתה ניגש זמין לשימושך, לביצועים או להפעלתו של כל אתר צד שלישי, למוצרים או לשירותים המפורסמים או נמכרים על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות באתר או באמצעות אתר של צד שלישי), או לכל פעולה או חוסר מעשה אחר של צד שלישי.

התנהגות אסורה. בשימוש שלך באתרים או בשירותים, תוכל להשתמש באתרים או בשירותים ובכל חומרים או תוכן שהועמדו לרשותך בקשר עם השימוש שלך באתרים או בשירותים אך ורק בהתאם למותר במפורש על פי הסכם זה או כל תנאי נוסף החלים. לשירות מסוים, ומבלי להגביל את האמור לעיל, בשום מקרה לא תעשה שימושך באתרים או בשירותים או בחומרים או בתוכן כלשהם שיעמדו לרשותך בקשר לשימושך באתרים או בשירותים: (i ) להפר, להפר או להפר כל זכות של צד כלשהו; (ii) לשבש או להפריע לאבטחה, לאימות משתמשים, לאספקה ​​או לשימוש באתרים או בשירותים; (iii) להפריע או לפגוע באתרים או בשירותים; (iv) להתחזות לאדם או לישות אחרת, לייצג באופן שגוי את השתייכותך לאדם או לישות (כולל כרמן), או להשתמש בזהות בדויה; (v) ניסיון להשיג גישה בלתי מורשית לאתרים או לשירותים; (vi) לעסוק, במישרין או בעקיפין, בהעברת "ספאם", מכתבי שרשרת, דואר זבל או כל סוג אחר של שידול בלתי מבוקש; (vii) לאסוף, באופן ידני או באמצעות תהליך אוטומטי, מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת או מידע אחר הנוגע לאתרים או לשירותים; (viii) למסור לכרמן מידע כוזב או מטעה; (ix) להפר כל חוק, כלל או תקנה; (x) לעסוק בכל פעילות המפריעה ליכולתו של צד שלישי להשתמש או ליהנות מהאתרים או מהשירותים; (xi) מסגרת חלקים של האתרים בתוך אתר אחר; או (xii) לסייע לכל צד שלישי לעסוק בפעילות האסורה על פי הסכם זה.

שינויים. כרמן רשאית לשנות או להפסיק כל אחד מהאתרים או השירותים בכל עת ללא אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו. כרמן רשאית לשנות הסכם זה בכל עת. הודעה על שינויים בהסכם זה תהיה זמינה באמצעות האתרים או השירותים. השינויים ייכנסו לתוקף ארבעה עשר ימים לאחר פרסומם, אלא אם כן יינתן תאריך תוקף אחר בהודעת השינוי או שהחוק החל יחייב יישום מוקדם יותר. אם אינך מסכים לתנאים שהשתנו לאתר או לשירות, עליך להפסיק את השימוש באתר או בשירות זה.

מדיניות פרטיות. אתה מסכים שמדיניות הפרטיות של כרמן מסדירה את התנאים וההגבלות שבהם רשאית כרמן לאסוף, להשתמש ולשתף את המידע שלך.

פגיעה בזכויות. כרמן מכבד את זכויותיך. אם אתה סבור כי צד שלישי מפר את זכויותיך או מנצל את המידע הסודי שלך על ידי שימוש של צד שלישי כזה או גישה לאתרים או לשירותים, אנא צור איתנו קשר.

כתב ויתור, אי הכללות, הגבלות ושיפוי.

כתב ויתור על אחריות. KARMAN מספקת את האתרים והשירותים על בסיס "כפי שהוא" ו- "כפי שניתן". KARMAN אינה מייצגת או מתחייבת כי האתרים, השירותים, השימוש בהם, מידע כלשהו המסופק בחיבור לאתרים או לשירותים: (א) לא יהיו קטינים או מאובטחים, (II) לא יהיו חסרים פגמים, או דיוקים (III) יעמוד בדרישותיך, או (IV) יפעל בתצורה או עם חומרה או תוכנה אחרים שאתה משתמש בהם. KARMAN לא מתחייבת לאחריות אחרת מאלה שנעשו באופן מפורש בהסכם זה, ומכאן בזאת לכל אחריות משתמעת, לרבות ללא הגבלה, אחריות כושר לענין מיוחד וסיבות. KARMAN לא מציגה כל ייצוג או אחריות בהתייחסות לכל חומר צד שלישי, מידע, סחורות או שירותים, אם מתקבלים או מתקבלים באמצעות קישורים המסופקים על ידי שירותים או שירותים, שירותים אחרים. חוקי מדינה מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת או על אי הכללה או הגבלה של נזקים מסוימים. ככזה או כמה מההצהרות לעיל, ייתכן שלא יחולו עליך סייגים או הגבלות, וייתכן שיהיו לך זכויות נוספות.

אי הכללת נזקים. קארמן לא תהיה אחראית לך או לצד שלישי כלשהי בגין נזקים תוצאתיים, מקריים, עקיפים, פוזיטיביים או מיוחדים (כולל, ללא הגבלה, נזקים הקשורים לאובדן רווחים, אובדן נתונים או אובדן של קשר). בשימוש באתרים או בשירותים, ללא קשר לסיבת הפעולה שעליהן הם מבוססים, אפילו אם יימסר להם את האפשרות של נזקים כאלה.

הגבלת אחריות. בשום מקרה לא תישא באחריות הצבאית של קארמן שמגיעה ממנה, הקשורה להסכם זה, או בקשר עם ההסכם הזה, האתרים או השירותים יעלו על הסכום ששולם עבור השירותים.

זכויות חוק המדינה. חוקי מדינה מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת או על אי הכללה או הגבלה של נזקים מסוימים. ככזה או כמה מההצהרות שלעיל, ייתכן שלא יחולו עליך סייגים או הגבלות, וייתכן שיהיו לך זכויות נוספות. אלא אם כן מוגבלים או משתנים על פי חוק שיושם, התביעות המפורסמות, החרגות וההגבלות חלות, אפילו אם כל תרופה נכשלת במטרתה המהותית.

שיפוי. אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק בכרמן ועובדיו, נציגיו, סוכניו, שותפים, הורים, דירקטורים בחברות בנות, נושאי משרה, חברים, מנהלים ובעלי מניות ("צדדים משופרים") בלתי מזיקים מכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה (כולל ללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין ועלויות) שנגרמו בקשר עם צד שלישי כלשהו לטעון, דרישה או תביעה ("תביעה") המובאת או נטענת נגד כל אחד מהצדדים המשופרים: (i) בטענה לעובדות או נסיבות שיהוו הפרה מצדך של כל הוראה בהסכם זה או (ii) הנובעות מ-, קשורות או הקשורים לשימוש שלך בשירותים. אם אתה מחויב לספק שיפוי בהתאם להוראה זו, קרמן רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשלוט ברשותו של כל תְבִיעָה בעלותך ובעלותך בלבד. מבלי להגביל את האמור לעיל, אינך רשאי להתפשר, להתפשר או להיפטר מכל דרך אחרת תְבִיעָה ללא הסכמתו של כרמן.

מחלוקות.

חוק מסדיר. הסכם זה יהיה כפוף, יתפרש ויחול מכל הבחינות על פי חוקי מדינת קליפורניה ללא התייחסות לכל הוראה הנוגעת לניגודי חוק.

החלטה בלתי פורמלית. אם יש לך מחלוקת איתנו או עם צד שלישי קשור הנובע מהאתרים או השירותים הקשורים אליהם או קשורים אליהם, אתה מסכים ליצור עמנו קשר; לספק תיאור קצר וכתוב של המחלוקת ופרטי יצירת הקשר שלך (כולל שם המשתמש שלך, אם המחלוקת שלך מתייחסת לחשבון); ולתת לקרמן 30 יום לפתרון המחלוקת לשביעות רצונך. אם כרמן לא יפתור את המחלוקת באמצעות משא ומתן בתום לב במסגרת תהליך בלתי פורמלי זה, אתה רשאי להמשיך את המחלוקת בהתאם להסכם הבוררות שלהלן.

הסכם בוררות. כל טענה של כרמן, או טענות על ידך שאינן נפתרות על ידי הליך ההחלטה הבלתי פורמאלית, הנובעות מהסכם זה, הקשורות אליו או קשורות בהן, חייבות להתייצב בנפרד בבוררות מחייבת המנוהלת על ידי איגוד הבוררות האמריקאי ("AAA") ב בהתאם לכללי הבוררות המסחרית שלה ולנהלים משלימים לסכסוכים הקשורים לצרכנים. הסכם זה וכל אחד מחלקיו מעידים על עסקה הכרוכה במסחר בין מדינות, וחוק הבוררות הפדרלי (9 USC §1, ואילך) יחולו בכל המקרים וינהלו את הפרשנות והאכיפה של כללי הבוררות והליכי הבוררות. פסק דין על הפסק שניתן על ידי הבורר ניתן להגיש בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט. בנוסף ולמרות התנאים המפורטים לעיל, יחולו המחלוקות הבאות: (1) לבורר, ולא לכל בית משפט או סוכנות פדרלית, מדינה או מקומית, תהיה סמכות בלעדית לפתור כל מחלוקת הנוגעת לפרשנות, תחולה, אכיפות או יצירת הסכם זה, כולל, אך לא רק, כל לטעון שכל ההסכם הזה או כל חלקו בטל או ניתן לביטול; (2) לבורר לא תהיה סמכות לנהל כל סוג של בוררות ייצוגית או קולקטיבית ולא להצטרף או לאחד תביעות של אנשים או של אנשים; ו (3) אתה מוותר בזאת באופן בלתי הפיך על כל זכות שתהיה לך למשפט משפטי (למעט בית משפט לתביעות קטנות כמפורט להלן) או לשמש כנציג, כיועץ המשפטי הפרטי או בכל תפקיד נציג אחר, או להשתתף. כחבר בקבוצת תובעים, בכל תביעה, בוררות או הליך אחר נגדנו או צדדים שלישיים קשורים הנובעים מהסכם זה, הקשורים אליו או קשורים אליו. להסכם בוררות זה ישנם שלושה יוצאים מן הכלל: (1) אם כרמן סבור באופן סביר שהפרת או איימת על הפרת זכויות הקניין הרוחני הקשור לכל אחד מהאתרים או השירותים באופן כלשהו, ​​רשאי כרמן לבקש סעד הולם או אחר. כל בית משפט בעל סמכות שיפוט; (2) שירותים מסוימים כפופים להוראות שונות ליישוב סכסוכים, הקבועות בתנאים החלים על שירותים אלה; או 3 נכללים בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות.

מָקוֹם מִפגָשׁ. במקרה בו עניינים הקשורים להסכם זה או השימוש שלך באתרים או בשירותים אינם כפופים לבוררות כמפורט בהסכם זה או בקשר לכניסת פסק דין כלשהו לפסק בוררות בקשר להסכם זה, אתה בזאת הסכמה מפורשת לשיפוט ולמקום בלעדי בבתי המשפט הממוקמים בלוס אנג'לס, קליפורניה.

מגבלות. עליך לטעון כל טענה הקשורה לשימוש שלך באתרים, בשירותים או במסגרת הסכם זה, אם בכלל, בכתב אלינו בכתב בתוך שנה (1) מהיום לטעון קם לראשונה, או כזה לטעון מוותר לך לנצח. כל אחד לטעון ידונו בנפרד, ואתה מסכים לא לשלב את שלך לטעון עם לטעון של כל צד שלישי.

כוח עליון. כרמן לא תהיה אחראית לאי ביצוע במסגרת הסכם זה בגלל כל אירוע שאינו בשליטתו הסבירה.

גישה בינלאומית. האתרים והשירותים ניתנים מארצות הברית של אמריקה. חוקי מדינות אחרות עשויים להיות שונים לגבי הגישה והשימוש באתרים או בשירותים. כרמן אינה מצהירה אם האתר, השירותים או הגישה או השימוש שלך באתרים או בשירותים תואמים את החוקים, הכללים או התקנות החלים או כל מדינה אחרת מלבד ארצות הברית של אמריקה. אם אתה משתמש באתרים או בשירותים מחוץ לארה"ב, או באחריותך לוודא כי השימוש שלך עומד בכל החוקים, הכללים והתקנות החלים, ובלי להגביל את כלליות ההתחייבויות שלך לפי סעיף 4.5 ל הסכם זה, אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק את הצדדים בשיפוי מזיק מכל אחד תְבִיעָה הביאו או טענו כנגד כל אחד מהצדדים בשיפוי הנובעים משימושך או מגישה לכל אחד מהאתרים או השירותים מחוץ לארה"ב.

אודות תנאים אלה. הסכם זה גובר על כל ההסכמות וההבנות הקודמות והעכשוויות בינך לבין כרמן הנוגעות לאתרים או לשירותים, למעט כל תנאים נוספים החלים על שירות מסוים. אסור לך להעביר הזכויות או ההתחייבויות שלך על פי הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב של כרמן. כרמן רשאי לעשות זאת באופן חופשי, כולו או חלקו. הסכם זה יחייב את ממשיכי דרכו ואת גורמיו המורשים שלך ושל כרמן. הסכם זה אינו יוצר זכויות צד שלישי כלשהן. כישלונו או עיכובו של צד במימוש כל זכות, סמכות או פריבילגיה על פי הסכם זה לא יוותרו על זכויותיו למימוש זכות, סמכות או זכות כזו בעתיד, ואף מימוש יחיד או חלקי של זכות, סמכות או פריבילגיה לא ימנע כל מימוש אחר או אחר של זכות, סמכות או פריבילגיה כאמור, או הפעלת כל זכות, סמכות או זכות אחרת על פי הסכם זה. אתה וקארמן הינם קבלנים עצמאיים, ואין הסכם, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד שנועד או נוצר על ידי הסכם זה. תקפותה או אי -האכיפה של כל הוראה בהסכם זה לא תשפיע על תוקפה או אכיפותה של כל הוראה אחרת בהסכם זה, שכולם יישארו בתוקף ותוקף.

פרשנות. מילים כגון "כאן", "להלן", "להלן" ו"הלן "מתייחסות להסכם זה בכללותו ולא רק לסעיף, פסקה או סעיף בו מופיעות מילים אלה, אלא אם כן ההקשר דורש אחרת. כל ההגדרות המפורטות במסמך זה ייחשבו ישימות בין אם המילים המוגדרות משמשות כאן בלשון יחיד או ברבים. היחיד יכלול את הרבים, וכל התייחסות גברית, נקבית וסירוס תכלול ותתייחס גם לאחרים, אלא אם כן ההקשר דורש אחרת. המילים "כולל", "כולל" ו"כולל "נחשבות כבעלותן" ללא הגבלה "או מילים מיבוא דומה. למעט היכן שההקשר דורש אחרת, המילה "או" משמשת במובן כולל (ו/או).

אנשי קשר. במתן כתובת הדוא"ל שלך, אתה מסכים שכרמן רשאית לשלוח לך הודעות דוא"ל הקשורות לאתרים או לשירותים ולכל חשבון שיש לך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות דוא"ל שיווקיות כלליות, תוכל לבטל את הסכמתך לפי ההנחיות המופיעות בהודעות. Karman רשאית לשלוח לך כל הודעה משפטית באמצעות דוא"ל, הודעה באמצעות הודעה לחשבונך או דואר רגיל. אם ברצונך למסור הודעה משפטית לכרמן, אנא עשה זאת במכתב, המופקד בדואר ארצות הברית, בקשת החזרה המבוקשת, דמי משלוח מראש, ופונה כדלקמן: Karman Healthcare, Inc., 19255 Avenue San Jose, עיר התעשייה, CA 91748.